TSA spuiten

Thermal Sprayed Aluminium voor een duurzame bescherming

Stralen en coaten

Voor het duurzaam conserveren van uw werkstukken

Warmte behandelingen

Professioneel in warmtebehandeling en oppervlaktetechniek

Drogen: Het drogen van vuurvaste materialen of constructies verzorgen wij zowel op de eigen vestiging als bij u op locatie. Het drogen vergt een specifieke materiaalkennis. HHS is specialist op dit gebied en weet nauwkeurig welke curve gevolgd moet worden om de beste materiaaleigenschappen te bereiken.

In Oosterhout beschikken we over enkele forse ovens, waarin ook grotere werkstukken nauwkeurig gedroogd kunnen worden. 

Daarnaast werken wij veel op locatie, waarbij iedere industriële constructie van vuurvast materiaal vakkundig gedroogd kan worden. Indien noodzakelijk bouwen wij een oven op maat op uw locatie en/of voor uw speciale werkstukken.

Curing: We can perform the curing of refractory liningcomponents or structures either at your own location or at our site. The curing requires specific kwowledge of materials. We are specialised in this area and know accurately which curve needs to be followed to achieve the best material properties. 

In Oosterhout we have severeal substantial kilns at our deposal in shich even larger objects can be accurately cured. 

In addition we do a lot of work on location, which allows every industrial construction made of refractory concrete to be expertly cured. If neccessary, we can build a kiln to scale on your location and/or for your special objects.

Gloeien: Het gloeien van metalen leidingen en constructies en het drogen van beton beheersen wij tot in de puntjes. Met verschillende technieken, zoals inductief, weerstand en gas- en oliebranders worden metalen gegloeid.

Het temperatuurverloop wordt nauwlettend gevolgd en indien gewenst ontvangt u achteraf een gloeirapport. Voorwarmen, spanningsarm-, normaliserend- en vertikaal gloeien, wij hebben alle specialisaties in huis.

Annealing: The annealing of metal pipes and structures and concrete curing are things we know inside out. Metals are annealed with various techniques, such as induction, resistance or with oil of gas burners.

The temperature profile is followed carefully ans you will recieve an annealing report afterwards if requisted. Pre-heating, stress/solution annealing, normalising, vertical annealing - we have alle the specilities in house.